POD CZUŁĄ KONTROLĄ...

6.11.2014 - w tym dniu po raz kolejny odbyło się w internacie spotkanie profilaktyczne pod hasłem
ŁATWO ZAPOBIEGAĆ, TRUDNO LECZYĆ.
Dziewczęta pod kierunkiem wychowawców: M. Blok, A. Zaborowskiej i M. Wolańskiej przygotowały część artystyczną i prezentację multimedialną.
Ponadto miałyśmy zaszczyt gościć p.M. Zadorożny- Prezes Jarosławskiego Klubu Amazonek - wspaniałą i ciepłą osobę, która chętnie podzieliła się z nami swoimi doświadczeniami związanymi z chorobą. Przeprowadziła także pogadankę odnośnie sposobów zapobiegania rakowi piersi.
Dziewczęta z dużym zainteresowaniem słuchały wystąpienia naszego gościa oraz zadawały wiele przemyślanych i dociekliwych pytań.