Powitanie klas pierwszych

    Dnia 2 października odbyło się uroczyste powitanie wychowanków klas pierwszych.
Przewodnicząca MRI- Magda Skibicka powiedziała kilka ciepłych słów do swoich nowych koleżanek i kolegów, a tym samym zaprosiła ich do grona społeczności internackiej.
   Następnie odbyło się pasowanie na wychowanka internatu. Pani Kierownik wręczyła pierwszoklasistom symboliczne upominki. Podczas uroczystości  nie mogło zabraknąć także tradycyjnego wafla, który niewątpliwie osłodził czas wzajemnej integracji ; )