WYBORY DO MŁODZIEŻOWEJ RADY INTERNATU


  W dniu 23września wybraliśmy  nowy skład samorządu internatu na rok szkolny 2014/2015.
Mamy nadzieję, że jego działalność będzie równie owocna i kreatywna jak w poprzednich latach,  a nowo wybrani przedstawiciele wykażą się dużym zaangażowaniem w sprawy całej społeczności internackiej.

PRZEWODNICZĄCA -MAGDALENA SKIBICKA

Z-CA - KAJA ZBROŻEK

CZŁONKOWIE - BARBARA RUDNICKA,   JAKUB URBAŃSKI

                              

                                                                                                      Powodzenia!!!!!!