Śniadanie Wielkanocne 

Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Internatu Magda Skibicka powitała  zaproszonych gości oraz mieszkańców internatu zgromadzonych na corocznym  uroczystym śniadaniu wielkanocnym.
Wielki Tydzień  to czas szczególny: czas refleksji nad  swoim życiem i tym co się dzieje wokół nas, czas pokory i cierpliwości, czas duchowego wysiłku skierowanego ku przemianie postępowania. Ma on nam pomóc w uświadomieniu sobie kim jesteśmy . Zmieniać nasze myślenie o nas samych , o świecie i ludziach żyjących obok.
Mój bliźni to człowiek, który czeka na moją miłość, który potrzebuje mego uznania i mej przyjaźni. Mój bliźni nie miesza poza górami, po tamtej stronie morza. On jest tutaj. Dlaczego szukam go gdzieś daleko? ..
  Z całego serca życzymy wszystkim, aby poznali Jezusa, gdy spotkają go na własnej drodze i tak jak  poeta Ernest Bryll obudzili się z  przyziemnych snów i dostrzegli prawdziwy świat, przepełniony miłością i dobrocią, którą strumieniami obdarza nas nasz Pan Bóg.
Wesołego Alleluja!


Pożegnanie maturzystów

Internat jak co roku uroczyście pożegnał swoich maturzystów, którzy niebawem zakończą edukację, pożegnają się ze swoimi kolegami, koleżankami, nauczycielami, wychowawcami, opuszczą mury szkoły i internatu.


Właśnie z tej okazji  młodsi koledzy, koleżanki pod kierunkiem wychowawców przygotowali dla nich humorystyczny występ słowno- muzyczny i wręczyli przygotowane wcześniej pamiątkowe upominki, którym wiele pracy i czasu poświęciła Zuzanna Czechowska- uczennica klasy II.
Całą uroczystość uświetnił miły gest– wzruszające podziękowanie dla całego grona wychowawców Internatu, które w imieniu maturzystów wygłosił Łukasz Oberda.
Na koniec pani Kierownik Bogumiła Raczyńska życzyła wychowankom klas maturalnych jak najlepszego zdania egzaminu dojrzałości, mądrości w podejmowaniu wyborów co do dalszej edukacji i samych sukcesów w przyszłym życiu zawodowym.  Dzień Kobiet

W dniu 5 marca nasi chłopcy pod kierunkiem wychowawczyń  Małgorzaty Wolańskiej  i Justyny Wielkiewicz przygotowali część artystyczną  dla internackiej płci przeciwnej oraz wręczyli własnoręcznie wykonane upominki. 
Widać było w tym ogromną pomysłowość i zaangażowanie.
Zabawa była wyjątkowa : pyszna kolacja połączona ze słodkim poczęstunkiem, wspólne śpiewanie, tańce, życzenia, uśmiechy. Bez wątpienia – wszystkie kobiety w internacie tego wieczoru wiedziały, że właśnie dziś jest ich święto.,, III Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym."

1 marca wychowankowie internatu wraz z wychowawcami wzięli udział w biegu na dystansie 1963m, oddając w ten sposób hołd żołnierzom , którzy walczyli za Ojczyznę. Trud, wysiłek ....i satysfakcja a zarazem lekcja historii.
W biegu uczestniczyli:
Mateusz Urban, Wojciech Woś, Magda Skibicka, Klaudia Kwaśniak.
Wychowawcy:  Aneta Stec, Justyna Wielkiewicz, panią  Alicję Zaborowską reprezentował syn - Rafał Zaborowski, oraz pani Dorota Stec - pracownik obsługi.KOLACJA WIGILIJNA

Zgodnie z wieloletnią tradycją 19 grudnia odbyła się w naszym internacie kolacja wigilijna - najbardziej uroczysty i wzruszający wieczór w społeczności internackiej.
Był to czas wzajemnego zbliżenia, radości, przyjaźni, zadumy i ocalenia od zapomnienia starych zwyczajów.
Przy wigilijnym stole spotkali się: dyrektor szkoły p.mgr J. Tracz, kierownik internatu p. B. Raczyńska,wychowawcy ze swoimi wychowankami,  pracownicy administracji i obsługi oraz zaproszeni goście.
Wieczór rozpoczął się od symbolicznej części artystycznej przygotowanej przez młodzież .
Zanim połamaliśmy się opłatkiem, ksiądz A. Drozd odczytał fragment Ewangelii z Pisma Świętego.
Na pięknie udekorowanych stołach znalazły się pyszne potrawy przygotowane przez nasze panie kucharki. Nie zabrakło oczywiście kolędowania- w czasie i po kolacji, które niewątpliwie nadało uroczystości świąteczny, a nade wszystko magiczny wymiar.
To był najpiękniejszy wieczór w naszym internacie...

Oni tworzą historię...

27.11.2014- ten dzień na długo pozostanie w pamięci całej społeczności internackiej.
Po raz pierwszy zorganizowaliśmy spotkanie obecnych i emerytowanych nauczycieli plastyków pod nazwą  WIECZÓR WSPOMNIEŃ.
Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście :
p.mgr Jacek Tracz - obecny dyrektor szkoły
p.mgr Stanisław Lenar -  artysta rzeźbiarz
p.mgr Irena Oryl - artysta malarz
p.mgr Barbara. Gmiter - wieloletni dyrektor szkoły, artysta grafik
p.mgr Henryk Cebula - kierownik sekcji plastycznej, artysta rzeźbiarz i satyryk

Wychowawcy internatu : p. mgr Małgorzata Wolańska i p. mgr Alicja Zaborowska przygotowały część artystyczną tej uroczystości, w której uczestniczyli chętni wychowankowie placówki.
Ponadto zapoznano wszystkich zebranych z historią szkoły, przedstawioną w formie zdjęć zawartych w prezentacji multimedialnej, przygotowanej przez p. mgr Monikę Blok - wychowawcę internatu i pedagoga szkoły.
Całość imprezy wzbogaciły wzruszające wspomnienia zaproszonych gości, które z wielką uwagą wysłuchała zgromadzona młodzież.
Ach, cóż to był za wieczór....To był wspomnień czar...
Jesteśmy dumni z historii naszej szkoły. Mamy nadzieję, że WIECZÓR WSPOMNIEŃ stanie się stałym punktem Kalendarza Imprez naszego internatu.
POD CZUŁĄ KONTROLĄ...

6.11.2014 - w tym dniu po raz kolejny odbyło się w internacie spotkanie profilaktyczne pod hasłem
ŁATWO ZAPOBIEGAĆ, TRUDNO LECZYĆ.
Dziewczęta pod kierunkiem wychowawców: M. Blok, A. Zaborowskiej i M. Wolańskiej przygotowały część artystyczną i prezentację multimedialną.
Ponadto miałyśmy zaszczyt gościć p.M. Zadorożny- Prezes Jarosławskiego Klubu Amazonek - wspaniałą i ciepłą osobę, która chętnie podzieliła się z nami swoimi doświadczeniami związanymi z chorobą. Przeprowadziła także pogadankę odnośnie sposobów zapobiegania rakowi piersi.
Dziewczęta z dużym zainteresowaniem słuchały wystąpienia naszego gościa oraz zadawały wiele przemyślanych i dociekliwych pytań.Powitanie klas pierwszych

    Dnia 2 października odbyło się uroczyste powitanie wychowanków klas pierwszych.
Przewodnicząca MRI- Magda Skibicka powiedziała kilka ciepłych słów do swoich nowych koleżanek i kolegów, a tym samym zaprosiła ich do grona społeczności internackiej.
   Następnie odbyło się pasowanie na wychowanka internatu. Pani Kierownik wręczyła pierwszoklasistom symboliczne upominki. Podczas uroczystości  nie mogło zabraknąć także tradycyjnego wafla, który niewątpliwie osłodził czas wzajemnej integracji ; )
 

Dzień Chłopaka

      Dnia 30 września obchodziliśmy w internacie DZIEŃ CHŁOPAKA. 
Z tej okazji dziewczęta przygotowały dla naszych "przystojniaków" część artystyczną i wręczyły im słodkie upominki. 
WYBORY DO MŁODZIEŻOWEJ RADY INTERNATU


  W dniu 23września wybraliśmy  nowy skład samorządu internatu na rok szkolny 2014/2015.
Mamy nadzieję, że jego działalność będzie równie owocna i kreatywna jak w poprzednich latach,  a nowo wybrani przedstawiciele wykażą się dużym zaangażowaniem w sprawy całej społeczności internackiej.

PRZEWODNICZĄCA -MAGDALENA SKIBICKA

Z-CA - KAJA ZBROŻEK

CZŁONKOWIE - BARBARA RUDNICKA,   JAKUB URBAŃSKI

                              

                                                                                                      Powodzenia!!!!!!

Wyjazd do Przemyśla

Wyjazd do Przemyśla

W dniu 18 września grupa wychowanków pod opieką pani mgr J. Wielkiewicz wyjechała do Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej  w Przemyślu.
Obejrzeliśmy nie tylko wystawę rzeźby poplenerowej, ale również wystawy Wydziału Architektury i Wydziału Projektowania Graficznego. 
 Mieliśmy okazję zobaczyć pracownie: rzeźby, fotografii i projektowania graficznego.
Przemyśl zachwycił nas swoją osobliwością i niezwykłym urokiem architektury. Pogoda była fantastyczna, humory wszystkim dopisywały ... zobaczcie sami....

Informacja dla rodziców

1.   Miejsca w internacie przyznawane są dla młodzieży uczęszczającej do ZSP.

2.      Odpłatność za pobyt w internacie w roku szkolnym 2014/15 wynosi:

 90 zł za miesiąc ( mieszkanie)

9 zł dzienna stawka żywieniowa.


3.      Odpłatność za mieszkanie i wyżywienie należy regulować w terminie do dnia 10 każdego miesiąca.

Istnieje możliwość dokonania wpłaty na konto

 NBP 67 1010 1528 0027 5613 9134 0000.

Wniesiona opłata za posiłki ulega zwrotowi w przypadku gdy nieobecność wychowanka w internacie zostanie zgłoszona najpóźniej dzień wcześniej do godz. 10.00


4.      Wszyscy mieszkańcy internatu muszą być w nim zameldowani na pobyt czasowy. Dokumenty potrzebne do zameldowania:

- wypełniony wniosek, dostępny u wychowawców

- skrócony odpis aktu urodzenia lub dowód osobisty

Wychowanek, który rezygnuje z mieszkania w placówce zobowiązany jest do wymeldowania się.


5.      Rodzice (opiekunowie prawni) wychowanków ze specyficznymi problemami zdrowotnymi maja obowiązek zgłoszenia tego faktu pracownikom pedagogicznym internatu (wychowawcom grup).

Wychowankowie ze specyficznymi problemami zdrowotnymi przyjmowani są  do internatu na podstawie zaświadczenia lekarskiego, zezwalającego na pobyt w internacie.


6.      W sytuacji gdy wychowanek w ciągu tygodnia opuszcza placówkę zobowiązany jest uczynić to za zgodą wychowawców oraz za potwierdzeniem telefonicznym, pisemnym lub osobistym ze strony rodziców ( opiekunów prawnych).


7.      Obowiązują następujące zwolnienia z internatu:

 - w czasie wolnym od nauki własnej do godz. 16.00- wpis dokonywany jest w zeszycie wyjść

- po godz. 16.00 za wiedzą dyżurującego wychowawcy i po dokonaniu wpisu w zeszycie wyjść

8.      Pobyt wychowanka w internacie w czasie trwania zajęć lekcyjnych możliwy jest w uzasadnionych okolicznościach, poparty pisemnym zwolnieniem ze szkoły.


9.      Kategorycznie zabrania się korzystania w pokojach mieszkalnych z wszelkiego rodzaju urządzeń grzewczych( czajniki, żelazka,  farelki, opiekacze itp.).

Urządzeń kuchennych można używać tylko pod kontrolą wychowawcy w wyznaczonych miejscach na terenie placówki.


10.  Wychowankowie internatu mogą za zgoda wychowawcy  korzystać z własnego sprzętu komputerowego o ile jego stan techniczny gwarantuje bezpieczne użytkowanie.

W czasie nauki własnej dopuszczalne jest użytkowanie sprzętu komputerowego tylko i wyłącznie dla celów edukacyjnych. Wychowanek osobiście odpowiada za swój sprzęt RTV a w przypadku zniszczeń i kradzieży nie wysuwa roszczeń wobec placówki.


11.  Uczeń przyjeżdżając do internatu musi posiadać:

- własną pościel (poszwa, poszewka prześcieradło)wymiana minimum co 3 tygodnie

- komplet potrzebnych naczyń i sztućców ( do użytku osobistego)

W placówce obowiązuje zakaz wynoszenia naczyń ze stołówki.


12.  Inne sprawy wyjaśnia Regulamin Internatu z załącznikami.


13.  Telefony kontaktowe:

16 6212418 – sekretariat szkoły

166213387- kierownik, wychowawcy, administracja internatu

Telefony wewnętrzne:

29- kierownik internatu

27, 28 - wychowawcy internatu

24 - intendentka